Prov i kemi år 6, kapitel 1 o 2 i Spektrum Kemi, version 2

Prov i kemi år 6, kapitel 1 o 2 i Spektrum Kemi, version 2
All frågorna kommer från bokens Testa Dig Själv-frågor. Det är inte alla frågor utan ett urval.
Skriv så utförligt du kan när du svarar på frågorna. Skriv dina svar på ett separat papper. Om du
blir klar i förtid ska du sitta kvar och noga läsa igenom dina svar. Renskriv provet om du har tid över.
Det underlättar rättningsarbetet. Varje fråga ger en poäng Du måste ha minst hälften rätt för att få godkänt..
1. Vad är en hypotes?
2. Vilka kemiska förvandlingar har du haft nytta av idag?
3. Vad menas med ett ämnes egenskaper?
4. Ungefär hur många olika atomslag finns det?
5. Varför kan atomer liknas vid legobitar?
6. Varför heter det atom?
7. Vad är det för skillnad mellan en atom och en molekyl?
8. Vad är ett grundämne?
9. Vad är en kemisk förening?
10. Beskriv några viktiga egenskaper hos metaller.
11. Förklara kort vad periodiska systemet är.
12. Vad skiljer en molekyl i en kemisk förening från en molekyl i ett grundämne?
13. Hur betecknar man ett grundämne och vem är upphovsman till teckensystemet?
14. Vid kemiska reaktioner bildas nya ämnen, men inga atomer kan försvinna. Vad innebär det?
15. Vad betyder siffran två i molekylformeln för vätgas, H2?
16. Skriv reaktionsformeln för bildandet av vatten.
17. Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?
18. Varför säger vi att syre är en gas, när det kan vara både en vätska och ett fast ämne?
19. Försök med egna ord beskriva vad energi är för något och hur den kan omvandlas?
Lycka till !
/
Håkan