NO-läxförhör torsdag 12/2 Du ska: kunna förklara vad en atom är

NO-läxförhör torsdag 12/2
Du ska:
 kunna förklara vad en atom är och vad den består av.
 veta vad en molekyl är.
 veta vad ett grundämne är, ungefär hur många det finns
och kunna ge exempel.
 veta vilka som är de vanligaste grundämnena i
universum.
 veta vad en kemisk förening är och kunna ge några
exempel.
 vad det är för skillnad mellan ett grundämne och en
kemisk förening?
 kunna förklara vad en kemisk reaktion handlar om.
 ge exempel på en kemisk reaktion och vad det är som
händer i just den.
 kunna förklara fotosyntesen.
 kunna ge exempel på några metaller (ädel+andra) och
vad vi använder dem till.