NV veckoplanering 6A HT10

advertisement
NV veckoplanering 6A HT10
Lite av varje i allt för att få en överblick och ett intresse i ämnet. Jobba gärna laborativt och
gör exkursioner. Utgå från elevernas frågor. Fördjupa er i det som eleverna är intresserade av.
Under terminen i form av diskussioner ANT.
v. 36-39
Vad är NO?
Metoder
Utrustning
Historia
Begrepp
Sortering
Livscyklar
v. 40-43
Cellen och vad är liv
Fotosyntesen
Flora och fauna + Ta mikroskop körkort (artkunskap/livsmiljö)
v. 45-47
Kemi: Blandningar, lösningar, brännarkörkort, säkerhetskörkort, rapport, begrepp, kemikalier
i hemmet
(Kemins grunder: atom, jon, molekyl, periodiska systemet, grundämne och kemisk förening,
blandning och kemisk förening (kemisk reaktion), aggregationstillstånden, att känna igen ett
ämne, värme och tryck (fysik), kemins kunskapers påverkan på vårt moderna samhälle. (Även
fysikmål))
v. 48Vatten
Luft/tryck
Mark
Download