Att kunna inför provet i kemi

Att kunna inför provet i kemi
Årskurs 7
Häftet
s.6, kunna namn och kemisk förkortning på dessa 20 grundämnen
s.9, kunna hur molekylerna sitter ihop och växla mellan de olika formerna i övningen, d.v.s.
”formel”, ”kulmodell” och ”vad visar kulorna”.
s.12-15 Reaktionsformler
Kemiboken spektrum s.16-31
Begrepp som du ska kunna och som finns i boken:
Egenskaper
Atom
Molekyl
Grundämne
Periodiska systemet(kunna förklara kort vad som finns och ungefär hur det är ordnat)
Kemisk reaktion
Molekylformel
Fast, flytande, gas (fryspunkt,kokpunkt,smältpunkt,kondensera,stelna,smälta,förånga)
Laborationer
Förbränning av magnesium
Metaller och icke metallers egenskaper