Kemi 7C – Kemiska experiment

Kemi 7C – Kemiska experiment
Vi har börjat med ett kapitel i kemiboken (s.33-41) som heter ”Kemiska
experiment” och som avslutas fre. v.12 med ett skriftligt läxförhör. Kapitlet
innehåller lite gammalt och lite nytt. Tyngdpunkten på läxförhöret kommer att
ligga på ”separationsmetoder” s.38. Vi ska göra en destillation av saltvatten och
till den skriva en utförlig laborationsrapport. Som vanligt går vi igenom sidorna i
boken och gör anteckningar i NO-blocket. Parallellt ska vi under dessa veckor
också gå igenom introduktionskapitlet i kemiboken.
Målet med avsnittet är att:

Känna till arbetsgången i ett undersökande arbetssätt.

Känna till säkerhetsreglerna (längst bak i boken).

Kunna farosymbolerna (s.37).

Känna till hur kemiskt avfall ska tas om hand.

Kort kunna beskriva de olika separationsmetoderna (s.38)
Jobba på och gör ditt bästa! / Pia