kursprogram - Skolan Bergius

Grundläggande fysik och kemi.
Syftet med blocket är att alla elever ska kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt med
utgångspunkt i naturvetenskapliga teorier och modeller. Samtliga elever ska efter kursavsnittet
känna till och kunna använda sig av grundläggande naturvetenskapliga begrepp med fokus på kemi
och fysik.
De uppnåendemål som kursavsnittet behandlar är:






eleven ska ha inblick i äldre tiders kemiska tänkande.
Eleven skall ha kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska
produkter.
Eleven skall utveckla förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och
spridning.
Eleven skall känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen.
Eleven skall kunna genomföra mätningar, observationer och experiment.
Eleven skall kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet.
Datum och avsnitt
Måndag 2 november
Labbsäkerhet och labbrapport.
Introduktion till NO.
Vad är ett grundämne?
Sidor i boken
sid 4-8 Kemiboken
Läxa
Vem var
Aristoteles?
Tisdag 3 november
Grundämne/kemisk förening.
Blandningar och hur man separerar dem.
Laborationsgenomgång.
Presentation av Aristoteles.
sid 20-30 Kemiboken
Vem var
Lavoisier?
Torsdag 5 november
f.m.
Laboration i sal 3.
Rapportskrivning.
Presentation av Lavoisier.
e.m.
Den vetenskapliga metoden.
Vad är materia?
Fasövergångar.
Sid 16-20 Kemiboken
Fredag 6 november
sid 9-11 Kemiboken
Vem var
Inlämning av labbrapport.
Läxförhör på grundämnen.
Vad är värme?
sid 47-60 Fysikboken
Celsius?
Måndag 9 november
Hur långt och varför.
SI-systemet.
Presentation av Celsius, Fahrenheit och
Kelvin.
sid 30-35 Fysikboken
Vem var Isac
Newton?
Tisdag 10 november
Densitet
Presentation av Isac Newton.
Allting kretsar runt jorden, eller?
Laborationsgenomgång.
sid 36-40 Fysikboken
Torsdag 12 november
f.m.
Laboration
Vilka var/är kvinnorna inom
naturvetenskapen?
e.m.
Rapportskrivning
Repetition
Fredag 13 november
PROV