planering 7NO6 Luft vatten och materia

advertisement
Mälarhöjdens Skola 2015 Årskurs 7NO6 PETERS GRUPP
Kemi – Luft, vatten och materia
Lektion 1
Klass: 7NO6
Lektion 2
Lektion 3
Kemi – Vad är det?
v. 46
Vad är- ämne, atom, molekyl
v. 47
Laboration: Separationsmetoder
Att experimentera s36-37
s. 44-47
Grundämnen
Dagens kemispråk
Laboration:
s. 48-49
s. 52-56
Lösa socker. Fysikalisk och kemisk
förändring.
v. 48
Genomgång
laborationsrapport
v. 49
Labborationsrapport
Läxa: s 46-49
Vad är luft? Vanliga gaser.
Laboration:
s. 62-66
Påvisa gaser
Läxa: Grundämnen
v. 50
Luften är inte ren
Repetition
Repetition
s. 68-70
v. 51
PROV
Centralt innehåll (lgr 11)
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska
reaktioner.
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.
• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
Download