Planering i biologi(genetik, cellen och arvet )

advertisement
Planering i biologi åk9.3, Vt15
Kap.3(sinnesorgan, nervsystem, hjärna & hormoner), Vecka 4-7
Vecka
4
Måndag
Kunskapskontroll
optik
Tisdag
i Laboration
Fredag
Genomgång sinnensorgan
Sid. 182-193
Veckans laboration
5
Arbeta med
instuderingsfrågor
sid.182-193
Genomgång nervsystem,
synapser, & reflexer sid.194197
6
Hjärnan & hornoner
Sid. 198-205
Veckans laboration.
Träning och repetition inför
kunskapstestet
7
Träning och repetition
inför kunskapstestet
Veckans laboration
Kunskapskontroll 12/2
Sidor 206-213 är sammanfattning av kapitlet, och plus sidor med mer information, &
uppslaget 3:3 med extra frågor och repetition för de som vill fördjupa sig i ämnet och
åstadkomma höga betyg.
En ungefärlig planering med reservation för ändringar.
Biologi planering åk 9.3 genetik (cellen & arvet),Vt15
Vecka 8-12
Vecka
8
Måndag
Cell, kromosom, DNA,
Tisdag
Laboration:
Fredag
Vanlig celldelning
gen, sid. 285-291
9
Sportlov
Sportlov
10
Ärftlighetslagar, genetiska
Laboration
Sportlov
Reduktionsdelning
koden, könscellerna, m.m,
sid. 292-295
11
Dominanta, vikande gener
m.m.sid.296- 300
12
laboration
Repetition och träning inför
kunskapstestet
Kunskapstest 16/3
Sidor 301-307 är sammanfattning av kapitlet, och plus sidor med mer information, &
uppslaget 5 med extra frågor och repetition för de som vill fördjupa sig i ämnet och
åstadkomma höga betyg. En ungefärlig planering med reservation för ändringar.
Download