Läxförhör NO torsdag 12 februari Beskriv vad en atom är och vad

Läxförhör NO torsdag 12 februari
1. Beskriv vad en atom är och vad den består av?
2. Vad är en molekyl?
3. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?
4. Skriv 3 exempel på grundämnen?
5. Skriv 2 exempel på kemiska föreningar?
6. Vad handlar en kemisk reaktion om?
7. Ge exempel på en kemisk reaktion och skriv vad det är som
händer i just den?
8. Förklara fotosyntesen, rita gärna en bild också?
9. Ge exempel på 2 ädelmetaller och vad vi använder dem till?
10.Ge exempel på 2 andra metaller och vad vi använder dem till?