NO - Vår jord år7 (192 kB, docx)

advertisement
Vår jord
Vad skall du lära dig under den här kursen?
1.
2.
3.
4.
5.
Vilka säkerhetsregler som gäller i en NO-sal på Åsö grundskola
Hur man skriver en laborationsrapport
Vad olika laborationsmaterial heter
Lite fakta kring hur jorden byggts upp (Kommer fördjupas senare under året)
Vad som är specifikt med luften/atmosfären runt just Tellus. Du skall även lära dig
varför det är så viktigt att vara rädd om miljön runt omkring oss, detta är i denna kurs
mest kopplat till luften.
6. Flera begrepp t.ex. atom, jon, grundämne, molekyl, kemisk förening, kemisk reaktion,
energi, energiomvandling
7. Minst 20 kemiska förkortningar i det periodiska systemet.
Hur skall vi arbeta med detta?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Göra enklare laborationer med laborationsrapporter
Genomgångar
Läsa i böcker och ta ut viktig fakta
Skapa din egen NO-ordlista
Se filmer
Diskutera i grupper
Läxförhör torsdag och fredag
Här är en ungefär uppdelning på vilka olika moment jag kommer bedöma i vilka ämnen, men
tänk på att många moment förekommer i flera kursplaner(se nedan).
Biologi: försurning, miljögifter, förnybara energikällor, icke-förnybara energikällor
Kemi: atomer, molekyler, kemiska reaktioner, kemisk förening, grundämne, periodiska
systemet, pH, ämnes egenskaper,
Fysik: materia, aggregationsform, densitet, tryck, friktion, värme, fritt fall, luftmotstånd,
retarderad rörelse, accederande rörelse, energiprincipen
Måndag
Tisdag
Ni har
introdag!
Säkerhet
Symboler
Material
Brännare
Onsdag
Hur kommer det
sig att man kan leva
på vår jord?
Torsdag
Läxförhör på
säkerhetsreglerna!
Fredag
Laboration som
har med luft att
göra. Öva på att
skriva en
labbrapport.
Efter lunch:
Atmosfärens
sammansättning
Naturvetenskapliga
begrepp, ordlistan.
Brännartest
Luftens
påverkan på
miljön
Test på
eftermiddagen.
Ni får lov att ha
med er ordlista,
så var noga med
att ha arbetat
med den.
Öva dina kemiska
förkortningar
Läs på dina
anteckningar, det
häfte du fått och
din ordlista.
Brand
Jorden
Film
Läxa torsdag: Öva på
säkerhetspappret
Samt se till att du är
förberedd för
brännartestet(imorgon)!
MIN EGNA ORDLISTA I NO
Begrepp
Betyder
Begrepp
Betyder
Download