Vad ska du kunna till grunderna i kemi?

Vad ska du kunna till grunderna i kemi? 7d
Du ska kunna muntligt eller skriftligt om ord/begrepp och uppgifter som:
Kemi: Läran om ämnena
Kemisäkerhet och farosymbolerna
Råvaran till gummi är latex, till plast, bensin, diesel,
lacknafta är råoljan, till glas/kvartsglas är
kiseldioxid, till järn är malm, till magnet är röd
malm eller svart malm. Ofta används
elektromagnet istället och särskild inom industri.
Skillnaden mellan ledare och isolator med ex.
Skillnaden magnetisk- och icke-magnetisk egenskap
Skillnaden mellan kemisk reaktion och fysikalisk
förändring.
Blandningar som:
Legering: Brons, mässing, rostfritt stål (varför skapas
olika legeringar)
Lösning: (Mättad, omättad, koncentrerad och utspädd)
Emulsion:
Slamning:
Atom: Enligt tidigare tolkning är odelbar eller
minsta delar av ett ämne eller ämnets byggstenar.
Idag har forskare och med hjälp av moderna
tekniska utrustningar kommit fram till att en atom
består av atomkärna med protoner och neutroner
i. Och rund kärnan finns moln av elektroner.
Atomkärna:
Proton:
Neutron:
Elektron:
Vilka faktorer påverkar på hur bra ett ämne löser sig i
ett annat ämne? T.ex. socker i vatten, socker i matolja,
alkohol/etanol i vatten,
etanol/lacknafta/förtunningsmedel i vatten osv.?
Hur rensas asfalt- eller fettfläckar från tygkläder. Här
får du tänka på strykjärns funktion också (värme
från vattenångan kan hjälpa till). Då skadas inte
tyg färg.
Natrium löser sig i vatten. Lösningen är basisk. Detta
påvisas genom indikatorer som lackmuspapper.
Grundämne: Ett ämne som består av samma
slags atomer. Enligt periodiska systemet har vi
nu drygt 118 grundämnen. Alltså har varje
grundämne atomer med samma antal protoner
i atomkärnan. T.ex. en ballong med bara syrgas
innehåller bara syreatomer (8 protoner i kärnan)
och detta innebär att i ballongen finns grundämnet
syre (oxygen).
Separations metoder
Sedimentering:
Beskriva om en metall från en tabell eller från
periodiska systemet
Molekyl: (Minst två atomer som binds ihop).
Om det är samma atomer kallas grundämne.
Annars kallas kemisk förening. T.ex. En
ozonmolekyl har kemisk formel O3. Alltså har
molekylen 3 syreatomer. Den är giftig gas men
skyddar oss från UV-strålning. Koksalt har
molekylen NaCl och detta kallas kemisk förening.
Beskriva om bestående delar för en molekyl som
t.ex. H2O
3H2O
NaCl
H2
N2
CO
CO2
5O2
O3
Kemisk förening: (Minst två olika atomer binds
ihop). T.ex. vattenmolekylen H2O
Skillnaden mellan grundämnes molekyl och
kemiska förenings molekyl
Kemisk reaktion: (Ange några ex. fotosyntes,
cellandning, förbränning, vatten, koldioxid,) Minst
två olika ämnen reagerar med varandra och
bildas minst ett nytt ämne och med nya
egenskaper.
Fysikalisk förändring:(ange några ex. vatten som får
olika faser) Ett ämne övergår från en fas till en
annan pga en variation av temperaturen och
trycket.
Dekantering:
Filtrering:
Kolpulvrets funktion vid filtrering (adsorberar
färgpartiklarna)
Destillering
Saliner (som ett sätt för att utvinna salter från havet)
Vad består luften av? Eller är luften en blandning av
olika gaser och partiklar? Motivera ditt svar.
Vad består havsvatten av?
Vad består marken (jorden) av? Eller är luften en
blandning av olika gaser och partiklar? Motivera ditt
svar.
Hur många ämnen kan det finnas? Hur många nya
ämnen kan skapas? En del av dem skapas på ett
naturligt sätt och andra genom människans påverkan.
På vilket sätt kan de ämnena hjälpa en individ och på
vilket sätt kan miljön skadas. Vad kan du föreslå? (T.ex.
överskott av medicin spolas inte i toalett eftersom …..
, sortera avfall eftersom… , bränn inte farliga ämnen
eftersom ….. mm)
På vilket sätt har kunskaper och utveckling i kemi
påverkat på individ- och samhällets levnadsstandard
och miljön? (Fördelar och nackdelar)
Atommassa/masstal: (C-) och hur kan du se
radioaktiva ämnen ur kemiska/fysik tabeller eller ur
periodiska systemet. (Atomnr *2 < masstal)
Vatten som lösningsmedel för olika salter. T.ex. från
berggrunden löser sig kalk, magnesium och andra mineraler
och varför vi får t.ex. hårt vatten (basisk lösning) eller surt
vatten (sur lösning) eller vatten som innehåller olika partiklar
(föroreningar).
Skillnaden mellan allkemisters- och kemisters- arbetssätt
Elektronbana/-banor (Max K=2 L=8 M=?)
Kolpulvers funktion vid filtrering (som adsorberar)
Kunna rita Bohrs atommodell och kunna beskriva
atomens bestående delar
H
He
C
N
Na
Al
Skillnaden mellan olika separations metoder och användnings
områden, fördelar resp nackdelar.
O
Ca
F
Skillnaden mellan absorbera och adsorbera
Mg
Kunna om periodiska system som hur atomerna
placeras i tabellen.
Skillnaden mellan atom och jon
(Storleks ordning för molekyl, atom, atomkärna, proton ~
neutron, elektron och kvarkar.) Här behövs kunna om prefix
och tal i grundpotensform och det är helt ok om du inte har
kommit så långt.
Legering som stål (största delen är Fe och lite C)
Beskriva om skillnaden mellan två metaller från en
tabell eller från periodiska systemet
Guld med olika karat. Hur många procent rent guld finns i
respektive karat? Börja med bråkform
Ex. 24 K= 24/24 = 1 = 100% rent guld
21 K = 21/24 =
18 K =
14K =