Kemiska grundbegrepp

advertisement
Kemiska grundbegrepp
Vad är kemi?
Atomer
• En atom är en
tiomiljondels mm
• I vår kropp finns det
5 kvadriljoner atomer
• 5 000 000 000 000
000 000 000 000 000
Hur vet vi detta?
Atomer
-
o
+
Atommodeller
• Två eller flera atomer
som sitter ihop i en
grupp kallas för en
MOLEKYL
• En molekyl som bara
består av en sorts
atomer kallas för ett
grundämne.
• En molekyl som
innehåller flera
sorters atomer kallas
för en kemisk
förening.
Joner
Download