kemi begrepp

advertisement
KEMI BEGREPP
ORD
•
•
•
•
•
•
FÖRKLARING
• När ämnet blir varmare börjar
molekylerna röra på sig, men
GASFORM
de har fortfarande kontakt
med varandra.
ATOM
• Molekylerna i ämnet sitter fast
mot varandra och kan inte byta
plats. Ämnet känns fast och
KEMISK FÖRENING hårt.
• När det blir ännu varmare
släpper molekylerna taget om
MOLEKYL
varandra och ger sig ut i luften.
• Två eller flera atomer som sitter
FAST FORM
ihop på olika sätt.
• Ett ämne som består av två
FLYTANDE FORM
eller flera sorters atomer
• Pyttesmå byggstenar som
allting är uppbyggt av.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards