kemi begrepp

advertisement
KEMI BEGREPP
ORD
•
•
•
•
•
•
FÖRKLARING
• När ämnet blir varmare börjar
molekylerna röra på sig, men
GASFORM
de har fortfarande kontakt
med varandra.
ATOM
• Molekylerna i ämnet sitter fast
mot varandra och kan inte byta
plats. Ämnet känns fast och
KEMISK FÖRENING hårt.
• När det blir ännu varmare
släpper molekylerna taget om
MOLEKYL
varandra och ger sig ut i luften.
• Två eller flera atomer som sitter
FAST FORM
ihop på olika sätt.
• Ett ämne som består av två
FLYTANDE FORM
eller flera sorters atomer
• Pyttesmå byggstenar som
allting är uppbyggt av.
Download