Läxa till V 47
Kemi
1. Ett grundämne består bara av en sorts atomer.
2. Atomer är små, små byggstenar som allting består av.
3. En kemisk förening består av olika sorters atomer.
4. När fler olika ämnen slås ihop och bildar ett helt nytt
ämne kallas det för en kemisk reaktion.
5. Ättika och citronsyra är sura ämnen.
6. Tvättmedel och tandkräm är basiska ämnen.
7. I mitten av en atom finns en atomkärna.
8. Vattenmolekylen har beteckningen H2O
9. H är den kemiska beteckningen för väte.
10. O är den kemiska beteckningen för syre.
11. Koldioxid bildas när bakpulver och vatten blandas.