NO-läxförhör torsdag 12/2 Du ska: (+ = för att utveckla ditt svar

NO-läxförhör torsdag 12/2
Du ska:
(+ = för att utveckla ditt svar)
 kunna förklara vad en atom är och vad den består av.
Pyttesmå byggstenar som allting är byggt av. En atom
består av en kärna och av elektroner.
+ finns drygt hundra olika sorters atomer.
+ består av 3 st. sorters partiklar. I atomkärnan finns
protoner och neutroner. Runt kärnan kretsar elektroner i
en enorm fart.
+ det mesta i en atom är tomrum.
 veta vad en molekyl är.
Två eller flera atomer som sitter ihop i en grupp.
 veta vad ett grundämne är, ungefär hur många det
finns och kunna ge exempel.
En molekyl som bara består av en sorts atomer. Det finns
fler än 100 olika grundämnen.
Kväve, syre, kol, guld, aluminium, koppar, kvicksilver,
bly,
 veta vilka som är de vanligaste grundämnena i
universum.
helium och väte
 veta vad en kemisk förening är och kunna ge några
exempel.
Molekyler som innehåller olika sorters atomer.
Vatten (väte och syre), koldioxid (kol och syre)
Socker (kol, syre och väte), rost (järn och syre).
 vad det är för skillnad mellan ett grundämne och en
kemisk förening.
Ett grundämne är en molekyl som består av en sorts
atomer och en kemisk förening så består molekylen av
olika sorters atomer.
 kunna förklara vad en kemisk reaktion handlar om.
När atomer eller molekyler sätts ihop med varandra på
nya sätt och bildar nya ämnen.
 ge exempel på en kemisk reaktion och vad det är som
händer i just den.
Exempel: När ved brinner blir det aska och avgaser,
När järn hamnar i vatten rostar det. Det är syret i vattnet
som tillsammans med järnet bildar rost.
”Vulkanexperimentet”
 kunna förklara fotosyntesen.
I växternas blad tillverkas ämnen som får växten att
växa.
Till det behövs energi från solen, vatten från marken och
gasen koldioxid som bladen fångar in ur luften.
Av detta tillverkar växten en sorts socker som den kan
använda som byggmaterial och bränsle.
Det som blir över i tillverkningen och släpps ut som en
avgas till luften är syre.
Fotosyntesen är viktig för den ger oss både mat att äta
samt syre att andas.
 kunna ge exempel på några metaller (ädel+andra) och
vad vi använder dem till.
Ädelmetaller (är sällsynta och dyra):
Guld (kan hittas i naturen): smycken, tandvård,
elektronik.
Silver: smycken, skålar, bestick, kylskåp, tvättmaskin.
Platina: smycken, laga tänder.
Koppar (leder elektricitet bra): till ledningar och kablar.
Andra metaller
Aluminium (vanligaste metallen i jordskorpan):
läskburkar, i bilar, i båtar, i flyg.
Magnesium (lättast av alla metaller): fyrverkerier.
Zink: används för att skydda järn mot rost. Man lägger
på ett tunt lager zink på exempelvis spik, skruvar,
konservburkar.
Titan (en mycket tålig lättmetall): kan användas till
exempel när man behöver spika ihop ett benbrott eller
ersätta en höftled.
Bly (tungt och skadligt): man försöker minska
användningen av bly. Använts som tillsats i bensin och
färg.
Kvicksilver (giftigt, är flytande i rumstemperatur): förr
använde man kvicksilver i termometrar.
Nickel: smycken, mynt, blixtlås. Det finns människor som
är allergiska och kan få eksem av nickel.