Inför No prov v.39 Kemiska reaktioner och joner Vad innebär en

advertisement
Inför No prov v.39 Kemiska reaktioner och joner
Vad innebär en kemisk reaktion?
Vad påverkar reaktionshastigheten?
Två eller flera atomer reagerar med varandra
och bildar ett nytt ämne. Det har bildats en
kemiskförening.




Temperatur
Koncentration av ämnet
Hur finfördelat ämnet är
Katalysator
Vad är en katalysator?
Ett ämne som startar eller skyndar på en
kemiskreaktion utan att förbrukas själv.
Vilka är atomens elementarpartiklar?
Protoner (plusladdade), Neutroner (neutrala),
elektroner (minusladdade)
Hur vet man att en jon är positiv?
Den har färre elektroner i sina skal än det finns
protoner i kärnan.
Hur vet man att en jon är negativ?
Den har fler elektroner i sina skal än det finns
protoner i kärnan.
Vad är en valenselektron?
Den eller de elektroner som finns i atomens
yttersta skal kallas för valenselekroner.
Vad är speciellt för ett grundämne?
Det består av endast en och samma atomsort.
Tex. Kol innehåller bara kolatomer.
Vad är en molekyl?
När ett eller flera grundämnen sitter ihop i en
kemiskförening. Tex H2O
2st väte(H) sitter ihop med 1st syre(O)
Vad kan jag få reda på om ämnen som står i
samma grupp i periodiska systemet. (lodrät rad)
Alla ämnen i samma grupp har lika antal
valenselektroner.
Vad kan jag få reda på om ämnen som står i
samma period i periodiska systemet. (vågrät rad)
Alla ämnen i samma period har lika många skal.
Varför är vatten en kemisk förening?
Jo, för att vatten är uppbyggt av två stycken
olika grundämnen, atomer, nämligen Väte (H)
och Syre (O).
Vad betyder 2O
2 O betyder att det finns två syreatomer.
Vad betyder O2
O2 betyder att syreatomerna sitter ihop i en
kemisk förening, molekyl.
Varför är en växande blomma ett exempel på en
kemisk reaktion?
Fotosyntesen: av vatten (H2O) och koldioxid
(C2O) bildas syre och socker. Olika ämnen har
reagerat med varandra och bildat nya.
Inför No prov v.39 Kemiska reaktioner och joner
Varför är en smältande isbit inte ett exempel på
en kemisk reaktion?
Vad kallas de ämnen som får reagera med syre?
Vad kallas de ämnen som får reagera med
svavel?
Stämmer reaktionsformeln
Magnesium reagerar med syre och bildar
magnesiumoxid
Mg + O2
MgO
Isbiten har endast ändrat form, inget nytt ämne
har bildats.
Oxider
Sulfider
Stämmer reaktionsformeln
Järn reagerar med svavel och bildar järnsulfid
Fe + S
FeS
Ja formeln stämmer.
Nej. Det måste finnas lika många atomer på
båda sidor av pilen. Formeln blir:
2Mg + O2
2MgO
Download