Atomens delar Atomkärna Elektroner Protoner Neutroner

advertisement
Minusladdade
partiklar
Atomen har
lika många
elektroner som
protoner
Kretsar runt
atomkärnan i
hög hastighet
Elektroner
Atomens
delar
Har till uppgift
att hålla ihop
kärnan så att
den blir stabil
Atomkärna
Plusladdade
partiklar
Neutroner
Protoner
Betydelselösa
för bindningar
& kemiska
reaktioner
Atomnumret
talar om antalet
protoner
Oladdade
partiklar
Antalet protoner
avgör vilket
atomslag det är
Download