atomens delar

advertisement
ATOMENS DELAR
Man brukar säga att atomer är den minsta byggnadsstenen i världen, men det stämmer inte riktigt,
atomen är själv uppbyggd av mindre delar, protoner och elektroner. Men det stämmer att världen är
uppbyggd av olika atomer, det finns sammanlagt ungefär 100 olika sorter. Tänk dig legobitar som
olika atomer, beroende på vilka färger och vilka storlekar bitarna har så får du olika slutprodukter när
du bygger ihop bitarna.
Atomer bygger upp världen. Det finns ungefär 100 olika atomslag som kombinerat på olika sätt bildar
olika ämnen.
I atomerna finns en atomkärna, i kärnan finns protoner. Runt kärnan kretsar elektronerna runt.
Protonerna är positivt laddade, elektronerna är negativt laddade.
PROTON
+s
s
NEUTRONER
s
+s
-s
ELEKTRON
-s
Det som främst skiljer de olika atomslagen åt är antalet protoner. En väteatom har 1 proton, helium
har två. Det finns alltid lika många elektroner som protoner. Järn har 26 protoner och därmed även
26 elektroner. I kärnan finns även neutroner, de ser till att protonerna håller ihop.
Antalet protoner bestämmer vilket atomslag det är. Syre har 8 protoner och lika många elektroner. I
kärnan finns även neutrala neutroner.
Atomen innehåller mycket tomrum. Om en atom var lika stor som Globen, skulle kärnan vara som ett
blåbär och elektronerna mindre än så.
Protoner och elektroner har en laddning. Som du vet brukar magneter med samma laddning stöta
ifrån varandra medan magneter av olika laddning dras mot varandra. På samma sätt fungerar
elektroner och protoner. Det är det som håller ihop atomen. Som tur är så är elektronerna så snabba
att de aldrig riktigt hinner in till kärnan.
Elektroner och protoner har olika laddning, det är det som håller ihop atomen. Lika många minus
som plus gör atomen neutral!
FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=GrRF36HOLmU
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards