Vatten, H2O Vatten, H2O Allting består av atomer

Repetition
En ATOM är?
• Atomer är oerhört små byggstenar som alla
ämnen är byggda av!
Atom
• I mitten av atomen finns en atomkärna.
• Atomkärnan består av protoner (positivt laddade) och
neutroner (ingen laddning, neutral).
• Runt om kärnan kretsar elektroner (negativt laddade)
• Det finns lika många protoner (positiva laddningar) som
elektroner (negativa laddningar) i en atom.
• Laddningarna tar alltså ut varandra och gör så att atomen i sin
helhet är elektriskt neutral.
Ett grundämne är?
Zinkatom
En MOLEKYL är?
Molekyl
• När ett grundämne är bundet till ett annat grundämne kallas
gruppen (den kemiska föreningen) för en molekyl.
+
+
-
+
 De gemensamma elektronerna kretsar då runt båda
atomkärnorna
Vatten, H2O
Syre (O)
Väte (H)
Väte (H)
Vatten, H2O
» Allting består av atomer
4 H2 S O4
3
2
En KEMISK REAKTION är?
Nytt ämne bildas!!
Ämne A + Ämne B  Ämne C
Samma antal atomer in som ut!
Nytt ämne bildas!! (knallgasvatten)
2H2+ 02  2H2O
Fler Kemiska Reaktioner
Fler Kemiska Reaktioner
• Förbränning
Fysikaliska reaktioner
3 fysikaliska tillstånd
FAST
FLYTANDE
GAS
Temperatur = Rörelse
Lägre temperatur
Söligare rörelse
Högre temperatur
Snabbare rörelse
Fysikaliska övergångar?
FLYTANDE
FAST
GAS
Smältning
Förångning
Fryser/Stelning
Kondensering
Kan övergångarna anses vara kemiska reaktioner?
 NEJ! Samma ämne ändrar fysikalisk tillstånd, dvs.
inget nytt ämne bildas.