skriftligt prov kärnenergi : atom

Skriftlig uppgift inom atomlära - E-del
1. Vilka påstående är sanna och vilka är falska? Motivera dina svar!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Atomerna i en metallbit hålls ihop av en enda stor bindning som är utbredd över alla atomerna.
I atomkärnan finns det protoner och elektroner och runt kärnan kretsar neutroner.
Det är antalet protoner som bestämmer vilket atomslag det är.
Den ryske kemisten Dimitrij Mendelejev kom på hur atomer är uppbyggda.
Alla grundämnen som står i samma vågräta rad i periodiska systemet har liknande egenskaper.
Elektronerna i det innersta skalet i en atom kallas valenselektroner.
När två atomer delar elektroner med varandra kallas det för en molekylbindning.
När man löser upp en jonförening i vatten delar den upp sig i atomer.
De olika isotoperna av ett visst atomslag har olika många neutroner, men de fungerar precis likadant i kemiska reaktioner.
Neutroner är negativt laddade partiklar i atomkärnan.
Atomer som kan reagera med andra atomer kallas radioaktiva.
2. Ibland brukar man jämföra atomen med solsystemet. Vad kan du se för likheter och
skillnader? Tänk på att skriva utförligt och noga, likheterna för sig och skillnaderna för sig.
Skriftlig uppgift inom atomlära - för högre betyg
1
Tänk på att redovisa dina
uppgifter utförligt och att
motivera varför du tycker
på ett visst sätt. Du
kommer att bedömas efter
hur väl du uttrycker dig
och hur tydligt du förklarar
samband.
2
Nedan beskrivs fyra upptäckter som gjorts av forskare. Vilken upptäckt
har gjorts genom systematiska undersökningar? Förklara varför du väljer
det alternativet och inget av de övriga.
A: Demokritos antog för 2 500 år sen fram till att all materia består av atomer.
B: Radioaktiv strålning upptäcktes av fransmannen Bequerel när han
av misstag råkade lägga ett uransalt på an ask med fotografisk film.
C: Engelsmannen Thomson genomförde flera experiment med spänning
mellan två metallplattor som fanns i ett rör som innehöll gas. Genom
experimenten upptäckte han elektronen.
D: När dansken Örstedt skickade ström genom en ledare såg han att en magnetnål i
närheten rörde sig. Det var början till upptäckten av elektromagnetism.
3
Motivera dina svar!
4
5 Det finns en typ av antibiotika som heter tetracykliner. De fungerar sämre om man tar tabletter
tillsammans med mjölk. Det beror på att det finns kalciemjoner i mjölken som binder till tetracyklinerna
så att de inte kan döda bakterierna. En forskare misstänker att livsmedel som innehåller mycket
magnesiumjoner - som kakao, sojabönor och cashewnötter - också försämrar effekten av
tetracykliner. Använd det periodiska systemet och dina kunskaper om hur joner är uppbyggda och
försök förklara hur det kan hänga ihop.