Målbeskrivning ”Atomer - kemiska reaktioner och

advertisement
Målbeskrivning
”Atomer - kemiska reaktioner och laborationskunskap”
Kemibok ”Spektrum” sid 15 – 51
Kemibok ”Spektrum light” sid 11 – 29
Du kan höra texterna på nätet. Gör så:
Sök på google på spektrum kemi mp3 och gå till sida med samma namn.
Välj sedan avsnitt ”atomer och kemiska reaktioner” och sedan ”Nästan
allt är blandningar”.
För att nå målen för kursen ska du:








veta att all materia är uppbyggd av atomer
veta vad en atom är
förstå hur atomerna är uppbyggda
förstå att atomerna aldrig kan förstöras eller försvinna, bara
flyttas omkring
förstå vad de kemiska tecknen betyder
Kunna några vanliga grundämnen och kemiska föreningar
Veta vad lösning och blandningar är och hur man separera dessa
Känna till några kemipionjärer och hur deras upptäckter har
påverkat människan
Du ska också…
 visa att du kan utföra en laboration genom att följa
instruktioner
 visa att du kan laborera på ett säkert sätt
 känna till en del av utrustning i kemisalen
 visa att du kan separera ämnen med några olika metoder
 kunna skriva labbrapport
Det här kommer läraren att bedöma för att se om du nått målen:
 Läxförhör ”Atomen och kemiska reaktioner”
 Övningslaboration – rapport ”Järn och svavel”
 Övningslaboration - rapport ”Separations metoder”
Download