Boken om fysik och kemi – Blandningar och lösningar

advertisement
Boken om fysik och kemi – Blandningar och lösningar
Ord och begrepp - läxa till torsdag 15 september
Träna på orden och begreppen så att du kan förklara dem med egna ord.
atom
avdunsta
blandning
egenskap
filter
filtrera
galler
lösa sig
Alla grundämnen består av små, små delar som kallas atomer. Atomer
är så små att de inte går att upptäcka med ögonen eller vanliga
mikroskop.
Vätska avdunstar när den förvandlas till ånga. När vatten kokar i en
kastrull märks det snart att vattnet avdunstar. Det blir mindre vatten i
kastrullen och vattnet har blivit vattenånga i luften.
När du häller ihop olika ämnen får du en blandning. Det finns olika
slags blandningar. I en blandning av socker och mjöl kan du
fortfarande se de olika ämnena.
Det som skiljer olika saker eller ämnen åt. Vad deras kännetecken är,
hur de är. Tex att tenn och koppar blir extra hårt när man blandar dem
till brons.
Material som används för att skilja mindre ämnen från en vätska, tex
kaffe.
Att filtrera är ett sätt att skilja olika ämnen åt i en blandning.
Blandningen består oftast av en vätska och ett fast ämne som man
filtrerar genom till exempel tyg eller papper.
Ett sätt att skilja större material eller ämnen åt. Tex vid avloppsbrunnar
eller när vattenverket tar in sjövatten för att göra dricksvatten.
Lösa sig gör tex salt när de kommer i kontakt med vatten.
Saltmolekylerna går in mellan vattenmolekylerna så att det inte går att
se vilket ämne som är vilket.
lösning
En lösning är en blandning men det går inte att se vilka ämnen som
ingår i den. Socker löser sig i te. Det smakar sött, men sockret syns
inte.
lösningsmedel Lösningsmedel är en vätska som löser upp andra ämnen. Olika
lösningsmedel löser upp olika ämnen. Vatten är tex ett bra
lösningsmedel för salt och socker.
molekyl
Alla ämnen består av mycket små delar som kallas atomer. Atomer
sitter ofta ihop i grupper som kallas molekyler.
näringsämne
Kroppen behöver näringsämnen för att leva och växa. Tex protein,
fett, kolhydrater och vitaminer. Växter behöver också näringsämnen
men kan också tillverka kolhydrater själva via fotosyntesen.
sil
Ett föremål för att skilja ut föremål. Tex när du ska dricka te.
smälta
När ett ämne övergår från fast form till flytande form. Tex när en
chokladbit smälter när du håller den i handen. Inget extra tillsätts, det
är fortfarande bara choklad.
sortera
Dela upp saker eller ämnen på olika sätt efter deras egenskaper. Tex
plast och glas i sopåtervinning.
såll
Kan tex vara föremålet du använder för att ta bort vattnet från pastan
när du lagar mat.
vattenlöslig
Ett ämne som löser sig i vatten. Tex vattenfärger som vi kan använda
vatten till för att måla med samt tvätta penseln med.
Boken om fysik och kemi – Blandningar och lösningar
Download