Uploaded by User904

Presentation blandningar pptx

advertisement
Blandningar
Olika blandningar
Begrepp
Blandning
Rent ämne
Uppslamning
Emulsion
mättad
lösning
Lösning
Omättad
lösning
Begrepp
Blandning: En blandning är en sammansättning av två eller flera
substanser som inte är kemiskt bundna till varandra.
Homogena blandning : Där de rena ämnena inte kan urskiljas med
blotta ögat.
Heterogena blandning: Där de olika rena ämnena kan urskiljas.
Uppslamning: Bitar av fast ämne blandade i en vätska.
Rent ämne: bara ett ända ämne
Lösning
Lösning: I en lösning är varje bit en enda molekyl eller en enda jon.
En lösning innehåller små partiklar av ett ämne (joner, molekyler eller
atomer beroende på vilket ämne det rör sig om) som är jämt utspridda i
ett lösningsmedel.
Lösningsmedel: det är så det ämne som det finns mest av i lösningen.
Lösta ämnet: De ämnen som är utspridda i lösningsmedlet kallas för lösta
ämnen. I vår salt-vatten-lösning är det sockret som är det lösta ämnet och
vattnet som är lösningsmedel.
Löslighet: Hur mycket av något ämne löser i sig i lösningsmedel.
Mättad lösning: När det lösta ämnet längre löser i sig i lösningsmedel.
Omättadlösning: En lösning som inte är mättad.
Emulsion
• Om en vätska löser inte sig i ett annat vätska när de blandas då är det
en emulsion. En blandning som innehåller små droppar av en vätska i
en annan vätska kallas för emulsion. Matolja och vatten.
Mjölk
Lösningsmedel
• Vatten
• Aceton
• Lacknafta (Rengöringsmedel)
Gaser och vätskor kan också lösa sig
• Vin
• Läsk
• Hav
Titta på filmen om blandningar
• https://app.digilar.se/archives/cde6a4f9-c575-44e3-868ae1d748a68ab9/folders/9b577c16-a9c1-43c8-9649b95f7acf6a5c/materials/f4faf0ad-44c1-4533-966f-f4f4276f8519
Begreppslek
Download