Inför prov kemiska föreningar:

advertisement
Inför prov år 7 vt 2014
Du ska kunna
¤ namnge den laboratorieutrustning- endast den vi använt
¤ säkerhetsföreskrifter i kemisalen
¤ farosymboler- din snurra
¤ namnge den laboratorieutrustning vi använt
¤ säkerhetsföreskrifter i kemisalen (Särskilt papper)
¤ vad som bygger upp materia (atomer)
vad är en atom, storlek? Vad kallas det när jag när två st atomer är bundna till
varandra? Vad kallas det när två atomer av olika slag är bundna till varandra?
¤ förklara vad ett grundämne är
¤ ge ex på grundämne och hur många som finns, indelas i två grupper vilka?
¤ några kännetecken för metaller, några metaller, några icke metaller
¤ kunna ge ex på några vanliga grundämnen och deras kemiska beteckningar
(väte, syre, kol, järn, svavel, kväve, klor)
¤ vad som menas med de kemiska tecknen
Skillnaden mellan H, 2H, H2, 2H2
¤ förklara vad en kemisk förening är
ge ex på kemiska föreningar
¤ skillnaden mellan fysikalisk förändring/kemisk reaktion (förändring)
ge ex på fysikalisk förändring och kemisk förändring
¤ Vad är kokpunkt, smältpunkt?
Vad händer med molekylerna när ämnet värms? kyls ned?
¤ laborationerna och vad du kan dra för slutsats av dessa
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards