Atomer och molekyler

KEMI
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
Atomer och molekyler
Centralt innehåll Lgr -11, Kemi 4-6
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens
uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars
rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
Teori: Alla kemiska ämnen kan delas in i antingen grundämnen eller kemiska föreningar. Ett
grundämne innehåller bara en sorts atomer och eftersom det finns ungefär 100 olika atomer så
finns det lika många grundämnen.
Alla metaller är grundämnen och ett exempel på ett annat grundämne är syrgas som vi andas.
Varje grundämne har en kemisk beteckning som består av en eller två bokstäver ur
grundämnets latinska namn.
För att hålla reda på alla grundämnet har man sorterat in dem i det Periodiska systemet. Det
innehåller nästan alla grundämnen och deras kemiska beteckning. Man har också delat in det
periodiska systemet efter om det är en metall eller icke-metall.
En kemisk förening består av olika slags atomer. En vattenmolekyl innehåller till exempel syreoch väteatomer och är därför inget grundämne utan en kemisk förening. Man kan sätta ihop
atomer på väldigt många olika sätt och idag känner man till ca 20 miljoner olika kemiska
föreningar.
KEMI
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
På denna sida ser du bilder på en vattenmolekyl och en koldioxidmolekyl.
Vattenmolekyl
H20
Koldioxidmolekyl CO2
Du behöver:
Molekylmodellset, periodiskt system
Förklara för eleverna hur en vattenmolekyl och en koldioxidmolekyl är uppbyggda.
Låt nu eleverna bygga ihop en vattenmolekyl och en koldioxidmolekyl.
Därefter får eleverna själva bygga ihop olika molekyler och skriva ner vad de byggt.
Grundämne
Latinskt namn
Kemisk beteckning
Färg i molekylsetet
Väte
Hydrogenium
H
vit
Syre
Oxygenium
O
röd
Kväve
Nitrogenium
N
blå
Kol
Carbo
C
svart
Klor
Chlorum
Cl
grön