Grundämnen – Enskild uppgift åk 9

advertisement
Grundämnen – Enskild uppgift
åk 9
Instruktion:
Varje elev kan välja ett av två möjliga grundämnen:
1. Det grundämne som har samma atomnummer som ditt nummer på klasslistan.
2. Det grundämne som har atomnummer 70 (-) ditt nummer på klasslistan.
Innehåll:
Ta t ex reda på grundämnets
 Atomstruktur
 Kemiska egenskaper
 Förekomst
 Användningsområden
 Isotoper
 Utvinning
 Pris
 ”Fun fact”?
Ni får gärna hitta egna punkter. Börja med att titta på listan över grundämnen på
periodiskasystemet.nu
Nästa vecka ska ni kort berätta om ert ämne i grupper, max 4 min.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Download