Atomer 7-an

advertisement
Atomer är grunden till allting!
Var kommer atomer ifrån?
När upptäcktes atomen?
Att atomen (=odelbart) borde finnas har man pratat om sen antiken (Demokritos)
Men det var först 1981 man har lyckats se en bild av en atom ( Gerd Binnings)
Atomer bildar ämnen, materia…
Samma slags atomer bygger
upp grundämnen.
Andra saker innehåller flera
olika grundämnen och kallas
därför för: sammansatta
ämnen.
Ge exempel på grundämnen
och sammansatta ämnen.
Olika atomer är olika stora
• Exempel 1 visar
vattenmolekylen (H2O)
• Exempel 2 visar salt
(NaCl)
• Kunna t ex vad ”H”
betyder.
Periodiska systemet
Atomens olika delar samt deras
laddning (exempel: kol)
Laddningar
Atomnummer
Masstal
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards