Ämnen runt omkring oss

advertisement
Ämnen runt omkring oss
I hela universum så finns det en massa olika
ämnen
• Grundämnen
• Kemiska föreningar
Ämnen runt omkring oss
•
•
•
•
•
•
•
ämnen kan ha olika egenskaper
Lätta eller tunga
Flyttande, fasta eller gasform
Kan ha olika färger och lukt
En del lösliga i vatten
Smältning och kokning vid olika temperaturer
En del kan vara frätande och farliga
Atomer
• Allt är uppbyggda av atomer(odelbar på grekiska)
• Så litet att vi kan inte se den
• Hundratusen miljarder atomer får plats i en
sandkorn
• Har en kärna av små partiklar
• Runt kärnan kretsar ännu mindre partiklar
• Olika många partiklar i kärnan, avgör vilket ämne
det är
• Ex: väte har en partikel i kärnan medan kol har 12
Atomen
Atomkärna
Grundämnen
• Samma slags atomer bygger ett
grundämne
• Ex:Väte, Syre, Kol, Guld, Koppar,
Zink …..
• Grundämnena hittar vi i det så
kallade periodiska systemet.
Periodiska systemet
Molekyler och kemiska föreningar
När minst två atomer av samma slags sitter ihop
kallas det för en molekyl.
Ex: Syremolekylen O2
En kemisk förening är ett ämne som består av
olika slags atomer och kan ha olika egenskaper än
de atomer den är uppbyggd av.
Ex:Vatten eller salt
Av alla grundämnen som finns kan bildas oändligt många
kemiska föreningar
Klor
Natrium
Två gaser,Väte och Syre
Kemiska tecken
• Ämnen har olika namn på olika språk
• Järn heter iron på engelska men ferrum på latin
och skrivs Fe, Kol heter Carbon och skrivs C.
• Förskare och vetenskapsmän har gett namn till
alla grundämnen för att förstå varandra.
• I kemiska beteckningar på en förening tar man
också med antalet atomer som ingår.
• Ex:Vatten H2O alltså två väte(Hydrogen)
atomer och en syre(oxygen) atom eller
Koldioxid CO2
Den svenske kemisten Jakob Berzelius införde
kemiska beteckningarna på 1800-talet.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards