JONER, JONFÖRENINGAR OCH KEMISKA BERÄKNINGAR

advertisement
JONER, JONFÖRENINGAR OCH
KEMISKA BERÄKNINGAR
Området beskriver några av de minsta
delarna och du får en inblick i vad allt är
uppbyggt av. Vi arbetar med kap 2 ”Atomer
och kemiska beteckningar”, kap 14 ”Periodiska systemet och kemiska
bindningar”. Dessutom delar jag ut ett häfte med fakta och
övningsuppgifter. Detta avsnitt kommer i huvudsak att vara teoretiskt.
Vi kommer att arbeta med området fram till och med vecka 42 och
avslutar med ett prov torsdag 20 oktober.
Godkänt
•
•
Känna till begreppen atomer, atomkärnor, neutroner, protoner och elektroner samt partiklarnas
eventuella laddningar. (sid 288-289, 304)
14
Känna till begreppen atomnummer och masstal och kunna hur man betecknar en atom t. ex 6 C
(sid 305)
•
Känna till begreppen molekyl, atom, grundämne och kemisk förening och skillnaden mellan
dessa. (sid 18-25)
•
Veta vad en jon är. (sid 298-299)
•
Kunna de kemiska beteckningarna på några vanliga grundämnen t. ex. väte, syre, kväve, kol,
natrium och koppar. (se häfte och periodiska systemet sid 344)
Väl godkänt
•
Kunna beskriva en atoms sammansättning med atomnummer, masstal och
elektronkonfiguration.
•
Veta vad som menas med isotoper och känna till skillnaden mellan olika isotoper.
•
Känna till begreppet valenselektroner.
•
Veta varför ädelgaserna inte gärna reagerar med andra ämnen och hur ämnen i grupperna runt
ädelgaserna strävar efter att få ädelgasstruktur.
•
Kunna balansera enkla metallsalter med hjälp av deras ingående joner.
•
Kunna beräkna formelmassor och molekylmassor hos atomer och molekyler.
•
Kunna göra enkla beräkningar på molvikt och ingående ämnens procentuella del av en molekyl.
Mycket väl godkänt.
•
Balansera reaktionsformler.
•
Kunna använda ett kemiskt språk i dina svar och kunna diskutera saker i ämnet.
Analys
Parallellt med ovanstående avsnitt kommer vi att ha ett i huvudsak
laborativt avsnitt. Du får lära dig att analysera ett salt och tala om
vilket ämne det är. Du kommer att få jobba i grupper som jag sätter
ihop, alltså med personer som du kanske inte jobbar så ofta med. På
detta avsnitt visar du kunskaper för ett G. Examination sker med ett
prov bestående av en laboration där du visar vad du kan som vi
genomför vecka 39.
Godkänt:
•
Kunna genomföra en laboration efter muntlig och skriftlig instruktion.
•
Kunna samarbeta i olika konstellationer och ha en konstruktiv dialog. Ta hänsyn till andra
grupper och iaktta försiktighet vid handhavande av de ämnen som används.
•
Veta hur du identifierar såväl positiva som negativa joner från ett metallsalt.
LYCKA TILL
HÅKAN
Download