Du bör veta • hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen

advertisement
LPP Atom och kärnfysik
Du bör veta
• hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen bestar av mindre delar och
hur forskningen om atomens inre pågår än idag
• hur en atom ar uppbyggd och vad isotoper är för något. Atomnummer, masstal,
hur elektronerna är placerade
• hur elektromagnetisk strålning skapas, till exempel ljus
• hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har
förbättrat människans levnadsvillkor
• Radioaktiva ämnen, olika typer av strålning; vad den består av, hur den
stoppas, vad som händer med masstal och atomnummer, sönderfall
• vad som menas med ett ämnes halveringstid
• känna till hur ett kärnkraftverk fungerar
• fission och fusion
Download