Träna på begrepp i kemi inför np!

advertisement
Träna på begrepp i kemi inför np!
Aggregationsformer och tillståndsändringar (fast, flytande och gasform; smälta, stelna,
förångas, kokas, kondensera och frysa)
Blandningar, lösningar och lösningsmedel
Skilja ämnen åt (filterera, destillera, dunsta, sedimentera och dekantera)
Farosymboler
Grundämnen och kemiska föreningar
Kemiska reaktioner
pH-värde, syror och baser, vilka joner? (H+, OH-)
Försurning och övergödning (NPK)
Salter
Kretslopp i naturen (kol, kväve, vatten och fosfor)
Växthuseffekten
Ozonlagret
Fotosyntesen och cellandningen
Förbränning
Kolföreningar, alkoholer, estrar och plaster
Mat: fett, protein och kolhydrater (sockerarter, stärkelse och cellulosa)
Eld, brandtriangeln
Metaller, legeringar, ädla och oädla metaller
Spänningsserien
Atomens byggnad: protoner, neutroner, elektroner och joner
Molekyl
Periodiska systemet: ädelgaser, valenselektroner
Masstal och atomnummer
Kemiska bindningar
Galvaniska element, elektrolyt
Korrosion
Oxidation och reduktion
Återvinning och hållbar utveckling
Download