Sammanfattning Elektrokemi! Detta är huvudmomenten

advertisement
Sammanfattning Elektrokemi!
Detta är huvudmomenten!
* Jonbildning 218-219
* Spänningsserien, de vanligaste ämnena hur de ligger till, vilket ämne är ädlare!
Natrium, magnesium, zink, järn, koppar, silver guld,
* Principen för galvaniska element
* Hur fungerar batterier
* Hur fungerar blyaccumulaorn
* Hur fungerar bränslecller
* Hur går det kemiskt till när något rostar/korroderar
* Principen för elektrolys
/Johan
Download