Hemtentamen Medicinsk Teknik KTH Introduktionskurs

advertisement
Hemtentamen Medicinsk Teknik KTH Introduktionskurs
Atomteori 2011
Man kan med kännedom om ett grundämnes plats I det periodiska systemet få
info om dess elektronfördelning. Vad anger
1.
a.
Atomnummer
b. Gruppnummer
c. Periodnummer
Ordna följande grundämnen parvis så att varje par består av två ämnen med
liknande kemiska egenskaper
2.
Calcium, Fosfor, Fluor, Kalium, Klor, Kväve, Magnesium, Natrium, Syre ,
Svavel
Skriv Lewisstruktur för
3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.
Kväve
Syre
Magnesium
Fluor
Kol
Förklara med egna ord varför elektronegativiteten varierar på det sätt som visas i
fig. 5.7 i McMurry (finns bild i föreläsningskompendiet) Använd separat papper
eller baksidan på detta papper.
a) Hur och varför varierar den inom en period?
b) Hur och varför varierar den inom en grupp?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards