Nitratjoner Nitratjoner

advertisement
Kvävgas i luften (N2)
Denitrifikation:
Bakterier omvandlar
nitratjoner till
kvävgas.
Biologisk och
industriell
kvävefixering
Kväve
följer med
regn och åska
(salptersyra)
Nitratjoner
Vulkanutbrott
Nitrat släpps ut
med gödsel
Bilavgaser
bildar
surt regn
(NO
(NO33--))
Nitritjoner (NO2-)
Proteiner i
växter och djur
Nitrifikation:
Ammoniak
Ammoniak (NH3)
omvandlas av bakterier till
nitrat- och nitritjoner
Avföring och döda
växt/djur rester bryts ned
av bakterier och bildar ammoniak.
Varför är kväve viktigt?
Kväve behövs för att människor och djur ska kunna
bilda proteiner och DNA.
Växter
kan bara ta upp kväve i form av nitrit- och
nitratjoner.
Vissa
växter kan ta upp kväve direkt ur luften och dessa
sägs vara kvävefixerande. Hit hör till exempel ärtväxter
och blågröna alger.
Kväveutsläpp
nederbörd!
är farliga eftersom de leder till sur
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards