Kvävets kretslopp

advertisement
Kvävets kretslopp
Kvävets kretslopp
börjar i atmosfären.
Luften är en blandning av gaser som består av 21%
syre, 78% kväve och 1% andra gaser.
Kväve i luften reagerar inte med andra ämnen. Men
lite hjälp från bakterier går det.
Kvävets kretslopp
Hur kväve lämnar atmosfären
Så här
ser dem
ut.
Kväve tas upp i jorden av
en speciel typ av bakterie.
Hur kväve lämnar atmosfären
Klöverblommor är bland de
växter som är rikast på
kväve.
Kor älskar att äta klöver.
Kväve tas upp via rötterna
Så när växter har tagit
upp kväve så är det
inne i kretsloppet.
Kvävets kretslopp fortsättning
Att djur behöver äta
klöver är för att de
ska kunna bilda nya
och fler
celler. till:
Behövs
Proteiner
&
DNA
Hur kväve kommer tillbaks
till atmosfären
Bakterier i marken
omvandlar kväveföreningar
till kvävgas igen.
Människans påverkan och ett rubbat
kretslopp
Kväveföreningar
Leder till
ifrån jordbruk,
övergödning
trafik och
och algblomning
reningsverk
hamnar i marken
och vattnet och
till slut i sjöar och
hav.
Download