7
N
kväve
KVÄVE
7+
atomnummer 7
beteckning
N
7 elektroner
7 protoner
Kväve är en av de vanligaste ämnena på jorden. Luften i atmosfären består till 78% av kväve, i form av
kvävgas (N2). Kväve heter nitrogen på engelska. Kväve ingår i många viktiga ämnen:
•
Aminosyrorna, en kväveatom med två väteatomer (NH2), utgör de viktigaste byggstenarna för livet –
proteinerna.
•
Ammoniak (NH3) en färglös, giftig och illaluktande gas med kokpunkt -33 °C, som används i för
framställning av gödselmedel och sprängämnen, till exempel nitroglycerin.
•
Salpetersyra (HNO3) en färglös vätska som stelnar vid -42 °C och kokar vid +84 °C. Det är en stark
syra som kan fräta sönder metaller! Salpetersyra används som råvara för tillverkning av gödsel och
sprängämnen, till exempel nitroglycerin.
Flytande kväve som har en temperatur på
cirka -196 °C används till många saker
som behöver kylas snabbt och hållas
mycket kallt, bland annat för att frysa mat
så att inte iskristaller bildas som kan
förstöra matens celler samt inom kryologi
för att frysa levande organismer.
Flytande kväve används också för att kapa
metaller. Om metallen fryses med flytande
kväve kan det räcka med en liten stöt för
att metallen ska knäckas.