Vi jordbrukare är rädda om vår jord

advertisement
Vi jordbrukare är rädda om vår jord
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Vi jordbrukare är rädda om vår jord
Inlagt av modheldol tis, 2016/06/21 - 21:17
Ingress:
Nils Svensson ger svar i Trelleborgs Allehanda på Rolf Nilssons insändare om jordbrukets utveckling.
Brödtext:
Det verkar som Rolf Nilsson ondgör sig över samhällets utveckling. Kunskapen om vår jord verkar
inte att vara för stor.
Vi jordbrukare är rädda om vår jord och sköter den på bästa sätt. Alla växter måste ha näring för att
kunna växa och producera frö, kärnor eller grönmassa. Man skiljer mellan makronäringsämnen och
mikronäringsämnen. Kväve, fosfor samt kalium tillhör makronäringsämnen för de behövs i större
mängder. Mikronäringsämnen behövs i mindre omfattning men är nödvändiga för växtens
utveckling.
Som ekoodlare letar man dessa ämnen på olika sätt. En del odlare får dessa ämnen genom olika
former av gödsel och kadavermjöl. Dessa finns i begränsad mängd. De kan nämnas att hönsgödsel
från stora uppfödningarn torkas, pelleteras samt fraktas i ett stort område till olika ekoodlare. Var
finns hållbarhetstanken med detta. Tillgång och efterfrågan sätter priset.
Artikelförfattaren skriver även att gödsel plöjs mer ordentligt och läcker inte. Detta är ett påstående
som inte stämmer med verkligheten. Det kan nämnas att kvävet som finns i gödseln behöver fukt
och värme för att bli växtillgängligt detta går ibland sakta. Det händer att näringsämnen inte blir
tillgängliga för växten förrän grödan är skördad. Då läcker dessa ämnen med i jordlagren för att
senare komma till dräneringsvattnet.
Att producera mat är ett betydligt större perspektiv än vad vi tror. Om mängderna mat skulle minska
radikalt kommer det att bli en ojämn kamp om dessa produkter. Priserna kommer att stiga och
många av de fattigare länderna kommer att sälja på världsmarknaden och invånarna går en ännu
sämre framtid tillmötes.
Detta är ett senarie som vi i lilla Sverige inte kan påverka utan bara se på och kämpa emot till ingen
nytta. Om vi lantbrukare inte vårdar våra växter och tar fram en så bra kvalitet som möjligt så finns
det inga uppköpare till våra produkter.
På söderslätt odlar vi kvarnvete till mjölframställning. Detta skall senare bli mjöl till vårt bröd. Har vi
för låg proteinhalt kan inte kvarnen baka på detta mjöl. (Jäsningsprocessen fungerar inte). Vi odlar
även en hel del maltkorn till bryggeriindustrin. Om proteinhalten är för låg eller för hög får kornet gå
till foderkorn och bryggerierna importerar maltråvara i rätt kvalitet. Mängden protein i kärnan är
direkt avhängigt mängden kväve som växten tagit upp. Vi lantbrukare arbetar med olika former av
rådgivare och försöksodlingar för att komma rätt med alla parametrar.
Ett sätt för att gödsla rätt är att en del kväve sprides med en sensor på traktorns tak som läser av
växtens grönmassa för att rätt mängd kväve skall tillföras. Detta för att minska onödig
gödsling. Detta är lite exempel på att jordbruket är i dag högteknologiskt och detta för att vi skall
producera rätt produkter till rätt vara.
Jag föreslår att Rolf Nilsson tar ett studiebesök på Borgeby fältdagar som är den 29 – 30 Juni för att
studera växtodling och försöksodlingar.
Med vänlig hälsning
Nils Svensson (M)
Insändare publicerad i Trelleborgs Allehanda 160621
Sida 1 av 2
Vi jordbrukare är rädda om vår jord
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Artikeltyp: Debatt
Målgrupp: Trelleborg
Relaterade politiska områden: Jordbruk och livsmedel
Företrädare: Nils Svensson
Representative list position: Right
Sida 2 av 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards