Facit Instuderingsfrågor lektion 2 syra/bas

advertisement
Facit Instuderingsfrågor lektion 2 syra/bas
1. Skriv den kemiska formeln för:
a) saltsyra HCl
b) salpetersyra HNO3
c) svavelsyra H2SO4
2. Skriv namn och formel för jonerna i :
a) saltsyra Vätejoner H+ Kloridjoner Cl­
b) salpetersyra Vätejoner H+ Nitratjoner NO3­
c) svavelsyra Vätejoner H+ Sulfatjoner SO42­
3. Vilken syra har vi i magsäcken Saltsyra HCl
4. Vilken nytta gör den där? Saltsyran i magen hjälper till med att bryta ner
maten men även döda bakterier.
5. Vilket grundämne i salpetersyra är viktigt för gödsel? Det är kväve (N) du
ser att kväve finns med i salpetersyra genom att titta på den kemiska
formeln, HNO3. Om du minns från kursen i livsmiljö så var det kväve och
fosfor som var viktiga näringsämnen i konstgödsel.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards