Skyddsglasögon och kontaktlinser

advertisement
Skyddsglasögon och kontaktlinser
Demonstation: Nyttan med skyddsglasögon och vad som kan hända utan dessa.
Om demon: Hög och gy. Visas vid staren av en labkurs. Varför är det farligt med linser!?
Tid: 8 min
Material: Overheadfilm, ägg, salpetersyra (ca 4 M), karamellfärg, pipetter, kristallisationskål.
Risker vid experimentet: Salpetersyra är frätande, karamellfärg färgar händer och
overheadfilm. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.
Utförande: Rita ett öga på OH-film. Placera en exakt passande petriskål ovanpå ”ögat”.
Ta äggvitan från ett ägg eller tillverka en koncentrerad proteinlösning, t.ex. albuminlösning
(en stor sked albumin i 50 ml vatten) i god tid före försöket.
Täck petriskålens botten med lösningen. Undvik grumlig lösning.
Droppa till konc. salpetersyra. Proteinet (äggvitan) koagulerar och blir ogenomskinlig
Förklaring: Ögat är uppbyggt av proteiner. Ett proteins uppbyggnad karakteriseras av
primär-, sekundär- och tertiärstruktur. Vid denaturering bryts de bindningar, som håller ihop
sekundära och tertiära strukturer, varvid molekylens form och därmed egenskaper förändras.
Denaturering kan ske till exempel genom uppvärmning, pH-ändring, tillsats av
tungmetalljoner. I detta försök ändras pH och proteinet koagulerar, vilket innebär en
irreversibel denaturering.
Tips: Använd INTE natriumhydroxid då det tar för lång tid innan det koagulerar. Egentligen
är bas mycket farligare i ögat än syra, men just denna koagulering passar inte som
demonstration. Diskutera vad som skulle hända med en bas.
Kontaktlins
Ett stort öga på OH-film täcks med en utklippt ”kontaktlins” (OH-film).
Droppa till en stark färgad lösning t.ex. metylenblått. Testa med karamellfärg. Det kan
fungera eller så fungerar det inte.
Förklaring: Det beror på plastens egenskaper.
Kapillärkrafter suger snabbt in lösningen
under ”kontaktlinsen”.Försöken illustrerar
nödvändigheten av att använda
skyddsglasögon vid laboratoriearbete.
Riskbedömningsunderlag:
4 M salpetersyra R 34,35 och S (1/2), 23, 26,
36, 45
Metylenblått R 22 och S 2, 46
Download