Centralt innehåll

advertisement
Kemi: Förbränning åk 9
Centralt innehåll
•
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet.
•
Utifrån olika frågeställningar kan följa joners eller atomers kretslopp i naturen.
•
Materiens spridningsprocesser i luft, vatten och mark
•
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom kemiska
reaktioner.
•
Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen
•
Kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.(Kolets och kvävets
kretslopp)
•
Fotosyntes och Förbränning (cellandning) samt energiomvandlingar i dessa reaktioner
•
Hantering av brandfarliga ämnen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards