På hållbar väg

advertisement
På hållbar väg
I temat På hållbar väg försöker vi visa på sambanden i naturen/på planeten. Innehållet rör allt från
naturresurser, demokratifrågor och kretslopp. Som alltid avgör elevernas ålder det konkreta
innehållet.
Hållbarhetsfrågor ska enligt Läroplanen genomsyra allt i skolan (se Övergripande mål och riktlinjer
2:1). Här är några fler exempel hur temat kopplas till Lgr 11:
Centralt innehåll i samhällsorienterade ämnen åk.1-3
 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämställdhet och relationer.
 Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvanor.
Centralt innehåll i Kemi åk. 4-6




Vattnets egenskaper och kretslopp.
Luftens egenskaper och sammansättning.
Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras
och sedan återgår till naturen.
 Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på
klimatet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards