Inför prövet öm Ekölögi
PROV: EKOLOGI för år 7
Läs på anteckningar och de papper vi gjort gemensamt med olika
näringskedjor, näringspyramider, kolets kretslopp, om fotosyntesen och
cellandningen.
Jag lägger ut några PP på min blogg :
hedvignybyggeskolan.wordpress.com
Läs i bi boken s 94-99,110-119( i sjön kan du se ex på sid 126,127,133)
Fokus s 76-83, 94-101, ( i sjön kan du se ex på sid 106,107,112 )
Här kommer ord och begrepp som är bra att kunna!
Ekologi, Nisch, Revir, Symbios, Destruent, Producent , Konsument
Toppkonsument,Växtätare,Ekosystem Samhälle ,Population Organism ,Konkurrens ,Energi
,Fotosyntes, Förbränning, Biologisk mångfald, Näringskedjor, Näringsvävar, Näringspyramid,
Kretslopp, Närsalter,Fotosyntes, Cellandning.