Läs på anteckningar och de papper

advertisement
Inför prövet öm Ekölögi
PROV: EKOLOGI för år 7
Läs på anteckningar och de papper vi gjort gemensamt med olika
näringskedjor, näringspyramider, kolets kretslopp, om fotosyntesen och
cellandningen.
Jag lägger ut några PP på min blogg :
hedvignybyggeskolan.wordpress.com
Läs i bi boken s 94-99,110-119( i sjön kan du se ex på sid 126,127,133)
Fokus s 76-83, 94-101, ( i sjön kan du se ex på sid 106,107,112 )
Här kommer ord och begrepp som är bra att kunna!
Ekologi, Nisch, Revir, Symbios, Destruent, Producent , Konsument
Toppkonsument,Växtätare,Ekosystem Samhälle ,Population Organism ,Konkurrens ,Energi
,Fotosyntes, Förbränning, Biologisk mångfald, Näringskedjor, Näringsvävar, Näringspyramid,
Kretslopp, Närsalter,Fotosyntes, Cellandning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards