Uppgifter Geografens del 6

advertisement
Lektionsuppgifter måndag 13/2
Uppgifterna 1, 2, 3 och 4 skriver ni av och svarar på i SO-häftet. Ni får samarbeta.
1) Öar i Norden. Till vilka länder tillhör följande öar eller ögrupper:
Svalbard:
Gotland:
Jylland:
Åland:
Lofoten:
2) Centrala begrepp. Förklara följande begrepp:
Halvö:
Stat:
Mineral:
Bergart:
Malm:
Arktisk tundra:
Renskötsel:
Tjäle:
Midnattssol:
3) I kartboken. Leta upp en tematisk karta i kartboken som visar energi, gruvor och industri i
Norden. Svara sedan på följande frågor:
kärnkraftverk? Ge tre exempel
4) Fundera!
Holger och Mortensen får uppleva en natt när det aldrig blir mörkt. Vad beror detta på?
Guld är mycket värdefullt. Hur kan det komma sig att en del ämnen i naturen är mer värdefulla än
andra?
5) Diskutera och rita. Mortensen hittar guld när han vaskar i vattnet. När mineraler och bergarter
färdas i vattnet så är det en del av bergarternas kretslopp. Alla stenar är en del av ett gigantiskt
kretslopp. Diskutera i grupp och rita på ett vitt papper hur ni tror att detta kretslopp ser ut.
Download