No temaområden - Charlotte Steinwig

advertisement
No temaområden
Kropp och hälsa
 Psykiska och fysiska hälsa  sömn, kost, motion, vanliga sjukdomar
 Människans organsystem och sinnen
 Människans pubertet
Vardagskemi






Kemikalier i hemmet
Näringsämnen och mats hållbarhet
Materiens kretslopp – avfall – återbruk
Kemiska reaktioner
Ämnens egenskaper  löslighet, brännbarhet, surt/basiskt
Fysikalisk fasövergång
Djur och natur








Ekosystem i närmiljön, nedbrytning och pollinering
Botanik
Naturen som resurs
Livets utveckling
Fotosyntes och förbränning
Fossila och förnybara bränslen – klimatpåverkan
Vattnets egenskaper och kretslopp
Luftens egenskaper
Fysik i vardagen






Energiflöden
Elektriska kretsar och ämnens ledningsförmåga
Magnetism
Kraft och rörelse
Ljus och ljud
Solsystemets himlakroppar – dag, natt, månad, år, årstider och enkla
väderfenomen
 Rymden, sateliter och tidmätning
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards