Projekt/tema-planering

advertisement
Projektplan för VIM´s förskolor
20160914
Projekt/tema-planering
Projekt/tema: Tomatexperiement
Nuläge
(varför?)
Projektets mål
Mål som
berörs från
LPFÖ
Ansvarig: Nyckeln
Vi har börjat med smakövningar på Nyckeln, där barnen får testa olika
grönsaker, råa och kokta i olika former, färger och konsistens.
Att barnen får en inblick i var ifrån maten vi äter kommer, hur allting är ett
kretslopp och varför vi behöver ta hand om vår miljö och på vilket sätt vi är
inblandade i processen ”frö till frukt”.
Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Utvecklar sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur
om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska.
Människans del i universum, kosmiska planen.
Koppling till
montessorimat.
El. filosofi
Barnen får smaka på tomater.
Vad och Hur
Vi gör ett experiment där vi skivar tomater, placerar dom i en kruka med jord,
gör vi?
strör över lite jord och vattnar. Sedan får vi gemensamt ta hand om
tomatodlingen och hoppas på att det gror nya plantor.
Blir experimentet som vi hoppas, kommer plantorna att delas upp och planteras
var och en i små krukor som barnen får ta hem och fortsätta ta hand om tills de
blir stora tomatkrukor.
Tillsammans med hemmet dokumenterar vi hur plantorna förhoppningsvis
fortsätter att växa till sig och att det bildas nya tomater som sedan kan ätas.
Tidsplan
Uppföljning
(var är vi?)
Resultatet
Synpunkter
Mars 2017- sommaren 2017 när tomaterna är färdiga att äta.
Projektplan för VIM´s förskolor
20160914
och
utvärdering
från barn
Synpunkter
Och
utvärdering
från föräldrar
Utvärdering
(identifiera
utvecklingsområden för
nynuläge)
Varje fas föregås av analys
Download