Beskriv kolets kretslopp. Rita och förklara!

advertisement
Åk 9
Kemi E
Nerifrån och upp
Uppgift
(Uppgiftsstandard)
Elevexempel
(Resultatstandard)
Beskriv
kolets
kretslopp.
Rita och
förklara!
”Kolet åker runt i naturen i ett kretslopp.”
Kommentar/
bedömning
Centralt innehåll
Lgr 11
Eleven har visat
grundläggande
förståelse för kolets
kretslopp även om det
finns brister och
felaktigheter.
Kolatomens
egenskaper och
funktion som
byggsten i alla
levande
organismer.
Kolatomens
kretslopp.
Kunskapskrav
Lgr 11
E
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om kemiska
processer i levande
organismer, mark, luft
och vatten och visar då
på enkelt identifierbara
kemiska samband i
naturen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards