Beskriv kolets kretslopp. Rita och förklara!

advertisement
Åk 9
Kemi E
Nerifrån och upp
Uppgift
(Uppgiftsstandard)
Elevexempel
(Resultatstandard)
Beskriv
kolets
kretslopp.
Rita och
förklara!
”Kolet åker runt i naturen i ett kretslopp.”
Kommentar/
bedömning
Centralt innehåll
Lgr 11
Eleven har visat
grundläggande
förståelse för kolets
kretslopp även om det
finns brister och
felaktigheter.
Kolatomens
egenskaper och
funktion som
byggsten i alla
levande
organismer.
Kolatomens
kretslopp.
Kunskapskrav
Lgr 11
E
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om kemiska
processer i levande
organismer, mark, luft
och vatten och visar då
på enkelt identifierbara
kemiska samband i
naturen.
Download