Kolets kretslopp
VT-17
Kolets kretslopp åk 7
Jag…
KUNSKAPER
Jag beskriver kolets kretslopp med ord
och bild.
Jag beskriver kolets kretslopp med ord
och bild.
Jag beskriver kolets kretslopp med ord
och bild.
OCH
Jag använder då begreppen
Jag använder och förklarar då begreppen
Jag använder och förklarar då begreppen
BEGREPP
- fossila bränslen och
- fossila bränslen,
- fossila bränslen,
- fotosyntesen.
- fotosyntesen och
- fotosyntesen och
- cellandningen
- cellandningen
Jag visar tydligt kolatomens väg i
kretsloppet.
Jag visar och förklarar tydligt
kolatomens väg i kretsloppet.
I mina förklaringar använder jag
kemiska beteckningar.
har … kunskaper om materiens
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
ge exempel på och beskriva
förklara och visa på samband inom
förklara och visa på samband inom dessa och något
viss användning
relativt god användning
uppbyggnad och omvandlingar
… och jag visar mina kunskaper
genom att … med … användning
av kemins begrepp, modeller och
teorier.
generellt drag
god användning