LPP kemi Prio åk8 ht16

advertisement
Pedagogisk planering åk 8 kemi
Organisk kemi
Syfte
Förmågor som ni ska kunna beskriva och förklara:
• Grundämnet kol och dess egenskaper
• Kolets former
• Kolväten, alkoholer och organiska syror
• Kolets kretslopp
Centralt innehåll
 Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
 Kolatomens kretslopp
Begrepp












Kolföreningar
Bindning
Kolväte
Butan
Isomer
Propen
Alkyn
Mättade kolväten
Träsprit
Glycerol
Myrsyra
Stearinsyra












Organiska ämnen
Molekylformel
Metan
Alkaner
Dubbelbindning
Buten
Propyn
OH-grupp
Förnybara bränslen
Organisk syra
Ättiksyra
Palmitinsyra












Organisk kemi
Strukturformel
Etan
Alkanserien
Alken
Trippelbindning
Butyn
Metanol
Biobränslen
Syragrupp
Stansyra
Ester












Oorganisk kemi
Molekylmodell
Propan
Pentan
Eten
Etyn
Omättade kolväten
Etanol
Glykol
Metansyra
Vinäger
nitroglycerin
Kol och förbränning
Syfte
Förmågor som ni ska kunna beskriva och förklara:
• Grundämnet kol och dess egenskaper
• Kolets former
• Råolja och fraktionerad destillation
• Fossila bränslen
Centralt innehåll
 Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
 Kolatomens kretslopp i dessa reaktioner.
 Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
Begrepp












Diamant
Aktivt kol
Fullerener
Naturgas
Kolkraftverk
Oljeraffinaderi
Kemisk energi
Kolets kretslopp
Katalysator
Energiskog
Antändningstemperatur
Flampunkt












Grafit
Fotbollsmolekyler
Grafen
Gaskraftverk
Torv
Fraktion
Fotosyntesen
Växthuseffekten
Förnybar energikälla
Fusionskraft
Självantändning
Brandgata












Amorft kol
Nanorör
Fossila bränslen
Stenkol
Råolja
Fraktionerad destilation
Cellandning
Växthusgaser
Biobränsle
Brandtriangel
Linolja
Rädda, larma, släck
Veckoplanering
Vecka
34-35
Moment


Sidor
Kolatomen är en
mångsidig byggsten
kolväten är grunden i
organisk kemi
156-165
Laboration
Kolväte bindningar
36

omättade kolväten har
färre väteatomer
166-168
37

alkoholer finns inte bara
i vin
169-172
38

organiska syror i frukt
och i din kropp
173-176
Lika löser lika
39

estrar ger smak och doft
177-179
Lika löser lika
40
Repetition och liten diagnos
41

det finns många former
av kol
246-250
42

de fossila bränslena
börjar ta slut
251-260
43
44
45
46
47
48
49
50
Introduktion till eget arbete om
fossila bränslen
Lov

förbränning påverkar
miljön
261-265

eld behöver bränsle,
syre och värme
266-271
Jobba med fossila bränslen
Repetition
Prov i kemi
Diskussion om fossila bränslen
Rena med aktivkål
Rena med aktivkål
Download