Sammanfattning Organisk kemi 1

Sammanfattning Organisk kemi+bränslen!
kol och kolföeningar 108-126
I vilka former förekommer kol/ uppbyggnad struktur
Diamant, Grafit, Fulleren
Kolväten
Du bör ha koll på metanserien/hur ser klovätena ut och hur är de uppbyggda
Metanserien
antal kolatomer
Kokpunkt
Metan
1
−161
Etan
2
−89
Propan
3
−45
Butan
4
1
Pentan
5
36
Hexan
6
69
Heptan
7
98
Oktan
8
126
Nonan
9
151
Dekan
10
174
Hexadekan
16
287
Heptadekan
17
303
Heptakontan
70
Lite om Isoföreningar: grenade koläten, inte raka kolkedjor
Vad består bensin av och hur tillverkar man bensin
Vad är omättade kolväten?
Eten, propen, etyn, Var kan man hitta dessa?
Du bör kunna skillnaden på kolväte och Alkohol!
Du bör känna till strukturen på alkoholerna och hur man kan använda dessa
Alkohol
Molekylformel
Kokpunkt
metanol
CH3OH
65
Etanol
C2H5OH
78
Propanol
C3H7OH
97
Butanol
C4H9OH
118
Pentanol
C5H11OH
138
Etylenglykol
C6H4(OH)2
197
Propylenglykol
C3H6(OH)2
188
Glycerol
C3H5(OH)3
290
Organiska syror
Kolväte-alkohol-syra, likheter skillnader, struktur
Kemiska namn
Vardagsnamn
Metansyra
Myrsyra
Etansyra
Ättiksyra
Propansyra
Propionsyra
Butansyra
smörsyra
Pentansyra
valeriansyra
Vad är en ester, hur framställs den och vad kan den användas till
Bränslen 127-150
Vad är fossila bränslen
Hur har de bildas
Hur framställs olika produkter av olja
Vad är biobränslen
Beskriv kolets kretslopp när vi förbränner biobränslen
Vad är växthus effekten
Kolets kretslopp
syrets kretslopp
Vad är växthusgaser
Hur ska vi minska utsläppen av växthusgaser! Varför är växthus gaserna ett problem
Vad är våra framtida bränslen när oljan tar slut!
Läs igenom sidorna i boken, läs sammanfattningarna försök förstå sambanden
Kolla igenom instuderingsfrågorna!
Fundera igenom labbarna vi gjort!
Rening med aktivt kol
Torrdestlation (eldade tändsticka i provrör)
Alkoholer lukt-antändning
Estrar alkohol+syra