Planering år 8 vt 2016 Vecka Område Innehåll Samarbete 1

Planering år 8 vt 2016
Vecka
1
Område
Kolväten forts
2
3
4
5
6
7
Prov kolväten
Avslut Kolväten
Ljud
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Innehåll
Fotosyntes, Kolets
kretslopp, fossila
bränslen, alkoholer,
organiska syror, estrar
Samarbete
SV, HKK
Ljudegenskaper, toner
och buller
Svenska, musik, idrott
LOV
Kropp och knopp
LOV
LOV
LOV
Ljus/Optik
LOV
Ljusegenskaper,
Ljusbrytning, optiskaa
instrument
LOV
Svenska
Miljö/Ekologi
Kretslopp,
växthuseffekt,
ozonskikt,
övergödning,
miljögifter,
föroreningar
Svenska, SO
Avslutningsveckan